Home

Πλωτή μονάδα αφαλάτωσης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

June 29, 2008


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βραβείο Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Καινοτομίας RegioStars 2008 Ερευνητικής Ομάδας του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παρουσίαση πλωτής αφαλάτωσης από την τηλεόραση του BBC

Ευρωπαϊκή διάκριση σε καινοτόμο σχέδιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και προωθεί την ανάπτυξη περιφερειακών οικονομιών με βάση τη γνώση.

Βρυξέλλες 25.2.2008 – Τελετή βράβευσης των πιο καινοτόμων περιφερειακών σχεδίων της Ευρώπης

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

29.2.08 – Δελτίο Τύπου από το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των RegioStars Awards βραβεύει καινοτόμα περιφερειακά σχέδια που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη και προωθούν την ανάπτυξη περιφερειακών οικονομιών. Από τις 268 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά 18 κράτη υπέβαλλαν 71 προτάσεις. Οι 26 από αυτές επελέγησαν από ανεξάρτητη επιτροπή Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για την τελική φάση.

Η Ελληνική πρόταση που αφορά την ΠΛΩΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ που αναπτύχθηκε με επικεφαλής το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ήταν μεταξύ των προτάσεων που τιμήθηκαν, αφού έλαβε ειδική διάκριση της κριτικής επιτροπής. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του τμήματος Τμήματος Ναυτιλίας Καθηγητής Νικήτας Νικητάκος και ο Διδάκτωρ Θεόδωρος Λίλας (Διδάσκων 407/80).

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε η πρώτη στο κόσμο πλωτή πλατφόρμα που διαθέτει ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά συστήματα που παράγουν την ενέργεια που χρειάζεται, ώστε η ενσωματωμένη μονάδα αφαλάτωσης να μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο, δίνοντας μια οικολογική λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας των νησιών.

Είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραμένει «ακίνητη» κάτω από τις πλέον δύσκολες καιρικές συνθήκες (όπως στις πρόσφατες κακοκαιρίες με ισχυρούς ανέμους και υψηλά κύματα). Το σύστημα επίσης είναι 100% οικολογικό, αφού δεν χρησιμοποιεί καθόλου καύσιμα, ούτε χημικά για την επεξεργασία του θαλασσινού νερού. Η μονάδα είναι μεταφερόμενη που σημαίνει ότι κατασκευάζεται σε ναυπηγείο και ρυμουλκείται στο μέρος εγκατάστασης, ενώ εύκολα μπορεί να μεταφερθεί όπου απαιτηθεί.

Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Αιγαίο εδώ και 9 μήνες, χωρίς να σταματήσει ή να παρουσιάσει κανένα πρόβλημα λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών, πράγμα που επιβεβαιώνει την επιτυχία του εγχειρήματος. Αυτό ανοίγει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που αφορά την εκμετάλλευση αιολικού δυναμικού στη θάλασσα, και μετά την επιτυχία του πιλοτικού συστήματος σχεδιάζεται η υλοποίηση μεγαλύτερου, το οποίο με οικολογικό τρόπο θα παράγει 1000000 λίτρα ποσίμου νερού την ημέρα με ελάχιστο κόστος

Η σημασία της διάκρισης της χώρας σε καινοτόμο τεχνολογικό επίπεδο είναι πολύ μεγάλη γιατί δείχνει την ικανότητα και τη δυναμική που έχουμε όταν συνεργαζόμαστε οργανωμένα και έχουμε σωστό στόχο. Τέλος δημιουργεί επιπλέον την υποχρέωση να μην αφήσουμε αναξιοποίητη την όποια τεχνολογική πρωτοπορία δημιουργούμε σαν χώρα.

Πλωτή οικολογική μονάδα αφαλάτωσης

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή ενός συστήματος αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος για την κάλυψη της ζήτησης νερού στα νησιά, που έχει ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το ότι είναι πλωτό, αυτόνομο και καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – κατά κύριο λόγο την αιολική και, επικουρικά, την ηλιακή ενέργεια.
Η τοποθέτηση ανεμογεννήτριας πάνω στην πλωτή κατασκευή και η σύζευξή της με την μονάδα αφαλάτωσης προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως:

 • Μειωμένο κόστος σύνδεσης των μονάδων.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης της μονάδας μακριά από κατοικημένες περιοχές.
 • Δυνατότητα μετακίνησης της μονάδας ανάλογα με την εποχιακή ζήτηση.
 • Μειωμένο κόστος υλοποίησης αφού ακόμα και μεγάλες μονάδες μπορούν να κατασκευαστούν σε μέρη με υποδομές (ναυπηγεία) και να μεταφερθούν σε μέρη λειτουργίας που δεν διαθέτουν απαραίτητα υποδομές για την κατασκευή τους.

Η ερευνητική δουλειά αντιμετώπισε επιτυχώς επιμέρους προβλήματα που σχετίζονται με τη βέλτιστη λειτουργία της μονάδας με μεταβλητή ενέργεια. Στα συστήματα που τροφοδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από ΑΠΕ, η διαθέσιμη ισχύς είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη: δηλαδή, φυσάει πολύ έχουμε πολύ διαθέσιμη ισχύ, φυσάει λιγότερο έχουμε λιγότερη.
Σε συνθήκες, λοιπόν, μεταβαλλόμενης ενέργειας, με την πιλοτική λειτουργία του συστήματος έχουν επιβεβαιωθεί τα ερευνητικά αποτελέσματα και έχουν επιτευχθεί:

 • Όσον αφορά τη μονάδα αφαλάτωσης:
  – βέλτιστη ενεργειακή απόδοση,
  – μείωση του φαινόμενου των οργανικών και ανόργανων επικαθίσεων στις μεμβράνες
  – αύξηση του βαθμού απόδοσης του κύκλου λειτουργίας
  – λειτουργία χωρίς χημική επεξεργασία.
 • Όσον αφορά την πλωτή κατασκευή:
  – καλή συμπεριφορά σε διάφορες καιρικές συνθήκες ανέμου και κυματισμού.
  – συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς και συμβατότητα με τις σχετικές προδιαγραφές που αφορούν πλωτές κατασκευές,
  – παρακολουθηση από Νηογνώμονα και νηολόγηση.
 • Όσον αφορά την ενεργειακή διασύνδεση: ευέλικτη και αξιόπιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Όσον αφορά τη συνολική λειτουργία του συστήματος: πλήρως αυτοματοποιημένο και τηλε – παρακολουθούμενο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ανθρώπων πάνω στην πλωτή μονάδα (ούτε εξειδικευμένου προσωπικού στα μικρά νησιά).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πλοία υπάρχουν μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες όμως τροφοδοτούνται από γεννήτριες Diesel, χρησιμοποιούν δηλαδή ενέργεια από πηγές που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν «φιλικές» και έχουν, βέβαια, υψηλό κόστος λειτουργίας. Επίσης, υπάρχουν και μονάδες αφαλάτωσης, που είναι σταθερές και εκμεταλλεύονται για τη λειτουργία τους την αιολική ενέργεια (π.χ. μεγάλες μονάδες στα Κανάρια νησιά, μια μικρή πιλοτική στη Θηρασιά κλπ). Λειτουργικές πλωτές ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, και ειδικότερα τέτοιες που να συνδυάζονται με άμεση χρησιμοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από σύστημα αφαλάτωσης.
Η καινοτομία της παρούσας πλωτής μονάδας αφαλάτωσης έγκειται στο συνδυασμό σε ένα πλωτό μέσο μίας μονάδας αφαλάτωσης και μιας ανεμογεννήτριας, η οποία παρέχει άμεσα την ενέργεια που χρειάζεται η πρώτη. Έτσι, αυτομάτως, η πλωτή μονάδα μετατρέπεται σε αυτόνομη ενεργειακά και φιλική στο περιβάλλον και έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα, δηλαδή οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη πόσιμου νερού, σε νησιά αλλά και στα παραθαλάσσια κομμάτια της ηπειρωτικής χώρας.
Ο χαρακτηρισμός του έργου ως «καλή πρακτική» συνίσταται στο ότι:
 • ολοκληρώθηκε μέσω αποτελεσματικής συνεργασίας και συντονισμού φορέων με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, προερχόμενων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • παράγει πόσιμο νερό με έναν καινοτόμο τρόπο: με κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική),
 • επιλύει με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο το κρίσιμο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά νησιά,
 • είναι ενεργειακά αυτόνομο, χάρη στην ανεμογεννήτρια που την υποστηρίζει,
 • είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και τηλε-παρακολουθούμενο, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ανθρώπων πάνω στην πλωτή μονάδα (ούτε εξειδικευμένου προσωπικού στα μικρά νησιά, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει),
 • έχει ελαχιστοποιημένα κόστη λειτουργίας και συντήρησης,
 • δεν αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον,
 • μπορεί να δώσει λύση στην έλλειψη νερού όπου και όταν χρειασθεί, χάρη στη δυνατότητά της μονάδας να μετακινείται και
 • το αποτέλεσμα του έργου είναι άμεσα αξιοποιήσιμο και οικονομικά βιώσιμο.

Η Επιτροπή του διαγωνισμού των Βραβείων RegioStars 2008 που αφορούν την επιβράβευση των πιο καινοτόμων περιφερειακών σχεδίων της Ευρώπης απένειμε Ειδική Μνεία στο έργο «Πλωτή, αυτόνομη και φιλική για το περιβάλλον μονάδα αφαλάτωσης, Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα»
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/294&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=fr

Videos

Λοιπό Υλικό

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: