Home

Η έκθεση Στ. Λαμπρινίδη για την ένταξη μεταναστών στην Ευρώπη (6-07-2006)

July 18, 2008

(Οι υπογραμμίσεις δικές μου)

Υιοθετήθηκε με μεγάλη διακομματική πλειοψηφία από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η έκθεση Στ. Λαμπρινίδη για την ένταξη μεταναστών στην Ευρώπη
6 Ιουλίου 2006

Η απάντηση στο ερώτημα εάν θα πρέπει να επιδιώξουμε την ομαλή ένταξη των μεταναστών, που ήδη ζουν και εργάζονται ανάμεσά μας, είναι αυτονόητη. Επιβάλλεται να γίνουν πλήρη μέλη των κοινωνιών μας μέσω και της δυνατότητας απόκτησης της ιθαγένειας των κρατών στα οποία διαμένουν.

Υιοθετήθηκε ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ από την ολομελεια του ευρωκοινοβουλιου η Εκθεση Στ. Λαμπρινίδη για την Ενταξη Μεταναστών στην Ευρώπη

” Πρέπει να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της εκπαιδευτικής και εργασιακής περιθωριοποίησης, της κοινωνικής και πολιτικής απομόνωσης και τελικά της αναπόφευκτης γκετοποίησης. Οτιδήποτε λιγότερο θα υποδήλωνε ότι αποδεχόμαστε και προκρίνουμε μια κοινωνία με πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Μία τέτοια πολιτική θα υπέσκαπτε τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό των κοινωνιών μας. Με άλλα λόγια, θα ήταν άδικη και δεν θα συνέφερε κανέναν.”

Τα παραπάνω δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών κ. Στ. Λαμπρινίδης μετά την υιοθέτηση της έκθεσής του για την Ένταξη των Μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σήμερα.

Η έκθεση Λαμπρινίδη υπογραμμίζει ότι τα 40 και πλέον εκατομμύρια μετανάστες στην ΕΕ αποτελούν, πληθυσμιακά, ένα 26ο Κράτος Μέλος της ΕΕ και επικρίνει την Ένωση ότι, για την ομαλή τους ένταξη (σε αντίθεση με την ομαλή ένταξη των υποψήφιων προς ένταξη χωρών), έχει διαθέσει ελάχιστο προσωπικό κι ακόμα λιγότερα κονδύλια. Καλεί, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αρχίσουν εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης με σκοπό να βελτιωθεί η κατανόηση του μεταναστευτικού φαινομένου και της συμβολής των μεταναστών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Επίσης, καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αυστηρούς μηχανισμούς παρακολούθησης για την αξιολόγηση των προγραμμάτων ένταξης των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με τη χρήση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων καθώς και να προβεί άμεσα σε μια καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών των Κ-Μ σχετικά με την εκχώρηση δικαιώματος ψήφου στις τοπικές και δημοτικές εκλογές στους επί μακρόν διαμένοντες μετανάστες.

Στην Έκθεση τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ένταξη των μεταναστών συνεπάγεται τόσο υποχρεώσεις όσο και δικαιώματα για τους μετανάστες αλλά και για τους πολίτες των Κρατών Μελών. Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία ενθάρρυνσης της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής και της λειτουργίας των πολιτειακών θεσμών.

Επισημαίνεται η σημασία υιοθέτησης μέτρων “θετικής δράσης” για την ένταξη μεταναστών στις εκπαιδευτικές και εργασιακές δομές των Κρατών Μελών, καθώς και στις δομές των κομμάτων στα Κράτη Μέλη (κατά το πρότυπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Ελλάδα, που αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοπορία). Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναθέσουν σε συγκεκριμένο υπουργό την αρμοδιότητα παρακολούθησης των πολιτικών ένταξης των μεταναστών αλλά και να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού εθνικού ύπατου αρμοστή ή διαμεσολαβητή για την κοινωνική ένταξη, ο οποίος θα συντονίζει την εφαρμογή των πολιτικών, θα παρέχει πληροφόρηση στους μετανάστες, θα επανεξετάζει καταγγελίες μεταναστών και θα αναλαμβάνει δράση γα την επίλυση προβλημάτων.

Ζητείται από τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν άμεσα, δίκαια, και χωρίς απαγορευτικούς περιορισμούς τις υπάρχουσες Οδηγίες για την οικογενειακή επανένωση, την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και το καθεστώς των επί μακρών διαμενόντων μεταναστών καθώς και να ενισχύσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού.

Τέλος, τονίζεται η σημασία της πρόβλεψης του δικαιώματος ιθαγένειας σε όλους τους επί μακρών διαμένοντες μετανάστες και ιδίως στα παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στα Κράτη Μέλη.http://www.pasok.gr/portal/gr/eu_parl/138/36637/7/7/1/showdoc2.html
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΤΟΝ «FLASH»

Και στη Δημοσιογράφο Δέσποινα Καλογεροπούλου

Για την Ένταξη Μεταναστών στην Ευρώπη

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κ. Λαμπρινίδης είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για την έκθεση και τη σημασία της. Καλό σας απόγευμα κ. Λαμπρινίδη.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Γεια σας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με μεγάλη διακομματική πλειοψηφία βλέπουμε στα δελτία τύπου.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Ναι, πράγματι, όλες οι ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, ακόμα και πολλοί βουλευτές του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος — το οποίο στο τέλος διασπάστηκε δυστυχώς — υπερψήφισαν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι η πρώτη φορά που μία έκθεση που αφορά στη μετανάστευση, πόσο δε μάλλον στην ένταξη, κατόρθωσε να συσπειρώσει τόσους πολλούς ευρωβουλευτές διαφορετικών ιδεολογιών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Λαμπρινίδη έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μαζί γι’ αυτό το θέμα των μεταναστών. Τι καινούργιο προσθέτει, τι ανοίγεται με αυτή την έκθεση που ψηφίστηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο, στην ολομέλεια;

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Σπάει με αυτή την Έκθεση, όπως υπερψηφίστηκε, ένα μεγάλο ταμπού το οποίο υπήρχε στο ευρωκοινοβούλιο για πολλά χρόνια, όσον αφορά στην ένταξη των μεταναστών. Το ταμπού αυτό βασιζόταν στην ευρέως διαδεδομένη άποψη, ότι η ένταξη των μεταναστών είναι μία «τοπική υπόθεση». Δηλαδή ότι η εκκλησία, το σχολείο, η επιχείρηση στο χωριό ή στην πόλη που ζει ο μετανάστης, είναι αυτοί που βασικά θα τον εντάξουν ή δεν θα τον εντάξουν. Και ότι επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υποβοηθήσει αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα αφήσει μόνα τους, να αφήσει το κάθε κράτος-μέλος ή το κάθε χωριό μόνο του να κάνει τη δουλειά του.

Βέβαια το τεράστιο λάθος σε αυτή την ανάλυση δεν είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες παίζουν πρωταρχικό ρόλο, προφανώς και παίζουν. Αλλά η ένταξη έχει τεράστιες πανευρωπαϊκές επιπτώσεις, ιδιαίτερα αν αποτύχει. Επομένως, είναι πανευρωπαϊκές οι επιπτώσεις της, για παράδειγμα για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, δηλαδή να γίνουμε μια μεγάλη ανταγωνιστική και κοινωνικά δίκαιη οικονομία στην Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή κοινωνία χωρίς ρατσισμό. Μα οι μετανάστες παντού στην Ευρώπη προσφέρουν τεράστιο εργατικό δυναμικό και οικονομική δύναμη, συνεισφέρουν σε ασφαλιστικά ταμεία. Επομένως εάν αποτύχει σε μία μεγάλη χώρα η ένταξη, αυτό έχει πολλαπλασιαστικό αρνητικό αντίκτυπο και αλλού, στους κοινούς μας στόχους.

Αλλά να πάρουμε και ένα άλλο παράδειγμα να δούμε πώς επηρεάζει αυτή η ένταξη όλη την Ευρώπη;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βεβαίως.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Να πάρουμε την Ολλανδία και τη Γαλλία, που στα σχετικά πρόσφατα δημοψηφίσματα για το «όχι» στο Ευρωσύνταγμα, τα γκάλοπ έδειξαν ότι ένας μεγάλος αριθμός αυτών που είπαν όχι, το είπαν γιατί φοβόντουσαν το να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Δε θέλουν δηλαδή άλλους «ξένους».

Η αποτυχία της ένταξης μεταναστών σε αυτές τις κοινωνίες σήμερα, είχε λοιπόν ως αποτέλεσμα να διακυβευτεί τόσο το ευρωσύνταγμα όσο και η δυνατότητα της επιτυχημένης διεύρυνσης της Ένωσης. Επομένως έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις η ένταξη των μεταναστών και αυτό το ταμπού έσπασε με αυτή την Έκθεση.

Δηλαδή αποφάσισε με την υπερψήφισή της η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα η ένταξη μεταναστών, δεν είμαστε ο καθένας μόνος του εδώ. Ότι έχουν ευθύνη τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους για θέματα ένταξης. Ότι έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί τα κράτη-μέλη — και την Ελλάδα και τη Γαλλία και άλλους — γι’ αυτά τα προγράμματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια, έτσι δεν είναι;

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Όχι, δεν υπάρχουν, τουλάχιστον κονδύλια για την ένταξη. Υπάρχουν κάποια κονδύλια από άλλα ταμεία για κοινωνική ανάπτυξη κλπ, αλλά αυτά αφορούν πολλούς παραπάνω αποδέκτες από απλούς μετανάστες και τελικά οι μετανάστες παίρνουν ψίχουλα. Για να καταλάβετε, τα τελευταία πέντε χρόνια για όλους τους μετανάστες αναλογεί ευρωπαϊκά μισό ευρώ για την ένταξή του καθενός.

Είναι αστείο ποσό, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για προγράμματα εκμάθησης γλώσσας, για προγράμματα ένταξης στην εργασία, αναγνώρισης δεξιοτήτων πτυχίων, για στήριξη ενώσεων μεταναστών κλπ..

Όλα αυτά απαιτούν δισεκατομμύρια ευρώ για να γίνουν σωστά και απαιτούν επίσης — και το λέει αυτό επίσης η Έκθεση — και ανεξάρτητο έλεγχο. Γνωρίζω ότι όλα αυτά τα «διαδικαστικά» ακούγονται λίγο βαρετά στον κόσμο. Σου λέει ο άλλος, «ωχ, δεν με αφήνεις, γραφειοκρατικά μου ακούγονται». Δεν είναι όμως έτσι, είναι η ουσία της πολιτικής. Γιατί η ΕΕ μπορεί να δώσει όσα χρήματα θέλει για να πετύχω την ένταξη κάποιου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το θέμα είναι που πηγαίνουν και πώς πηγαίνουν.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Ακριβώς. Αν αυτά τα χρήματα πεταχτούν, τότε όχι μόνο έχουν σπαταληθεί χρήματα — που είναι από μόνο του κακό — αλλά έχουμε αποτύχει και να εντάξουμε ανθρώπους. Δημιουργούμε, δηλαδή διατηρούμε γκέτο, διατηρούμε επικίνδυνες εκρηκτικές καταστάσεις, δημιουργούμε ωρολογιακές βόμβες δικιάς μας έμπνευσης και επιλογής, εκεί που οι μετανάστες θα μπορούσαν να είναι η μεγάλη ελπίδα για τον 21ο αιώνα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης αυτών των μεταναστών.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Βεβαίως. Επίσης, πρέπει να εντάξουμε τους μετανάστες — και αυτή η πρόταση επίσης υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία — στα κόμματά μας σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δηλαδή που έκανε το ΠΑΣΟΚ πρωτοποριακά τα τελευταία δύο χρόνια, να εντάξει μετανάστες σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα επικύρωσε ότι πρέπει να το κάνουν όλα τα κόμματα στην Ευρώπη.

Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί; Διότι οι μετανάστες δεν ψηφίζουν σε εθνικές εκλογές, δεν είναι πολίτες των χωρών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στις δημοτικές όμως ψηφίζουν.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Δημοτικές σε ορισμένες χώρες μόνο. Σε 7 ή 8 σήμερα στην Ευρώπη ψηφίζουν, στην Ελλάδα ευτυχώς φαίνεται να υπάρχει μία διακομματική συμφωνία ότι αυτό πρέπει να προωθηθεί, αλλά ακόμα δεν έγινε. Πάντως στις εθνικές εκλογές δεν ψηφίζουν. Και όμως σε πολλές χώρες αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και επομένως οι αποφάσεις των κομμάτων και των κυβερνήσεων αφορούν και αυτούς. Αν δεν τους βάλεις επομένως μέσα στα κόμματα να μιλήσουν και αν δεν ψηφίζουν, τότε πώς αντιμετωπίζεις τη βεβαιότητα περιθωριοποίησής τους, πως χαράσεις σωστές πολιτικές; Είναι για την ένταξη μεταναστών, για να σπάσουμε την περιθωριοποίηση αυτή, πολύ σημαντική η πολιτική συμμετοχή στα κόμματα αλλά και η ψήφος σε τοπικές εκλογές για τους επί μακρόν διαμένοντες.

Αυτό το τελευταίο, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν και ένα σημαντικό σημείο το οποίο αρκετοί συντηρητικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα ήθελαν να καταψηφίσουν. Δεν τους αρέσει η ιδέα πολιτικής συμμετοχής μεταναστών. Δεν τους αρέσει, δεν θέλουν να υπάρχουν μετανάστες. Ή αν προτιμάτε, κάποιοι συντηρητικοί στην Ευρώπη θέλουν να έχουν μετανάστες να μεγαλώνουν τα παιδιά μας, να φροντίζουν τις δουλειές μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τα χωράφια μας.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Να καθαρίζουν τα σπίτια μας, να πληρώνουν φόρους, αλλά να μην έχουν πολιτική φωνή στα θέματα που τους αφορούν, να μη πίνουν καφέ μαζί μας ή να μη τους βλέπουμε να περπατάνε δίπλα μας στο δρόμο. Αυτές οι ακραίες φωνές ευτυχώς απομονώθηκαν σήμερα στη ψηφοφορία. Δηλώσαμε ότι είναι θέμα ευρωπαϊκής αντιμετώπισης η μετανάστευση και η ένταξη και ότι δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσεις σαν πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και βέβαια είναι αρκετά τα δικαιώματα, η ιθαγένεια, σε αυτούς που μένουν πολλά χρόνια και ιδίως τα παιδιά τους, έτσι δεν είναι κ. Λαμπρινίδη;

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, ακόμα και στον τελευταίο μεταναστευτικό νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή πριν από 1 χρόνο δε προβλέπεται η ιθαγένεια. Έχει και άλλα προβλήματα κατά τη γνώμη μου αυτός ο νόμος. Αλλά αυτό είναι απ’ τα πολύ μεγάλα.

Ξέρετε ότι σήμερα στην Ελλάδα μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί από μετανάστες στην Ελλάδα, να πάει σχολείο στην Ελλάδα, θα μιλάει τέλεια ελληνικά, θα είναι απολύτως Έλληνας, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα είναι Νιγηριανός ή Ουκρανός ή Αμερικάνος ή οτιδήποτε άλλο, διότι εδώ γεννήθηκε, εδώ πάει σχολείο, αλλά στα 18 του μπορεί να του πει το κράτος: «Έχεις δουλειά;» Σου απαντάει αυτός «δε βρήκα ακόμα». Και να του πει τότε το κράτος «σε απελαύνω, σε διώχνω». «Που με διώχνεις;»

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Απ’ τη χώρα που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Να πάω που; Επειδή οι γονείς μου είναι απ’ τη Νιγηρία; Εάν δε δώσουμε δυνατότητα ιθαγένειας σε αυτά τα παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούμε απ’ τη στιγμή που γεννιούνται ένα δυνάμει γκέτο. Δηλαδή έχουμε άτομα τα οποία μεγαλώνουν ανάμεσά μας, αλλά αισθάνονται ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τους κλοτσήσουμε απ’ τη χώρα μας. Αυτοί οι άνθρωποι δε θα ενταχθούν σωστά στην κοινωνία. Δε θα αγαπήσουν την Ελλάδα όσο θέλουμε κι όσο κι οι ίδιοι θέλουν. Και το ίδιο ισχύει για τη Γαλλία, την Αγγλία και αλλού.

Η Έκθεσή μου λοιπόν λέει προσοχή, προς Θεού μη κάνουμε τέτοια σημαντικά λάθη πολιτικής εκτίμησης που θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάντως κ. Λαμπρινίδη ήθελα να σας πω ότι πέρα απ’ τις τρίτες χώρες, εδώ, ακόμη και στην Ελλάδα, πρέπει κάπως να δούμε τα πράγματα, υπάρχει μία διάκριση και μία γκετοποίηση ακόμη και για μετανάστες που οι χώρες τους είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαβαίνετε ποιες εννοώ.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Ναι, αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Εκεί πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και μαγικές λύσεις. Εγώ δεν θεωρώ προσωπικά ότι είναι απαραίτητο αυτομάτως μόλις έρχονται μετανάστες, ακόμα και από χώρες της Ένωσης, «ξένοι» να το πω έτσι, ότι είναι απαραίτητο όλοι μας να λέμε ότι αποδεχόμαστε αυτομάτως την κουλτούρα τους σαν δικιά μας, ότι θεωρούμε ότι είναι αδέλφια μας κλπ κλπ.

Θεωρώ ότι αυτό είναι μία υπερβολή. Δε θεωρώ δηλαδή ότι το ζητούμενο είναι η άκριτη και άμεση δήθεν αποδοχή, διότι αυτό δημιουργεί τελικά εντάσεις μέσα στην κοινωνία. Αλλά ούτε βέβαια θεωρώ ότι επιτρέπεται να λέμε στους μετανάστες ότι «ή θα γίνεις ακριβώς σαν και εμάς ή δεν σε αποδεχόμαστε». Διότι ακριβώς σαν κι εμάς δεν είναι ούτε οι Έλληνες στην Αμερική, ούτε οι Έλληνες στη Νότιο Αφρική, ούτε οι Έλληνες στη Γερμανία. Είναι μαζί και Έλληνες και Γερμανοί και Νοτιοαφρικάνοι.

Ας μάθουμε απ’ τα δικά μας αδέλφια στο εξωτερικό και ας δώσουμε στους μετανάστες τα τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα που απαιτούμε να δίνουμε άλλοι στους Έλληνες του εξωτερικού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα κ. Λαμπρινίδη, γιατί οι Έλληνες που έχουν ζήσει και στο Βέλγιο και στη Γερμανία, παραμένουν οι Έλληνες που ήταν με τις συνήθειές της τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Δεν θα πει ότι δεν αγαπάνε το Βέλγιο ή τη Γερμανία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όχι βέβαια. Που έχουν ζήσει εκεί, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Ακριβώς. Όπως πρόβλημα δε δημιουργούν και στην Ελλάδα οι μετανάστες μας που έχουμε, έστω και εάν στην εθνική τους γιορτή για παράδειγμα, οποιαδήποτε και να είναι, θέλουν να σηκώσουν τη σημαία τους. Δεν μπορεί να απαιτούμε και να αναμένουμε ότι οι 100.000 ελληνικές σημαίες θα πετάνε στη Νέα Υόρκη ή στο Σίδνεϋ κάθε 25η Μαρτίου, αλλά έτσι και τολμήσει ένας μετανάστης στην Ελλάδα να σηκώσει τη δικιά του σημαία στην Αθήνα ή στην Κρήτη ή στη Θεσσαλονίκη, να αισθανόμαστε ότι αυτό αποτελεί εθνική προδοσία εναντίον των ιερών και οσίων της Ελλάδας.

Δεν κατάλαβα, δηλαδή, πότε αποφάσισαν κάποιοι να μας καταλήξουν η Ελλάδα να είναι μία τέτοια χώρα μη ανοχής, η Ελλάδα που ζει μέσα από τους Έλληνες μετανάστες της σε 140 χώρες της γης, που εξαιτίας της μετανάστευσης έχει τόσο αναπτυχθεί. Έχουμε και εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα τελευταία κάποιες ακραίες φωνές. Θεωρώ ότι ελέγχονται. Αλλά θεωρώ ότι δε επιτρέπεται μεγάλη ανοχή σε τέτοιου είδους ακραίες φωνές.

Χρειάζεται να καταλαβαίνουμε από πού προέρχονται και σε τι αποσκοπούν. Σέβομαι κάθε ενός ανθρώπου την άποψη, αλλά χρειάζεται στιβαρή απάντηση σε αυτά. Δεν είμαστε μια χώρα που πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα και χρειαζόμαστε όλους τους Έλληνες και όλους τους μετανάστες μας για να προκόβουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Λαμπρινίδη σας ευχαριστούμε πολύ.

ΣΤ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.http://www.pasok.gr/portal/gr/eu_parl/5000743/36707/3/1/showdoc.htmlAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: